එස්. බී. දිසානායක සමග තමන් දේශපාලනය කලයි කී චතුර සේනාරත්නට, එස්. බී. දිසානායක දුන් පිළිතුරඑස්. බී. දිසානායක සමග තමන් දේශපාලනය කලයි  කී චතුර සේනාරත්නට, එස්. බී. දිසානායක විසින් පිළිතුරු ලබා දී තිබෙනවා.

එස්.බී. දිසානායක, ඩිලාන් පෙරේරා මහතා වැනි ප්‍රබලයන් ඇසුරු කිරීමට තමන්ගේ පියා වන රාජිත සේනාරත්න හරහා අවස්ථාව ලැබුනු බව චතුර සේනාරත්න මහතා පසුගිය දිනක පවසනු ලැබුවා.

කිනම් හෝ කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් එය එස්.බී. දිසානායක, ඩිලාන් පෙරේරා මහතා වැනි අයගෙන් අසා දැන ගැනීමට හැකි බවද චතුර සේනාරත්න විසින් පවසනු ලැබුවා.

පසුගිය දිනෙක දෙරණ රුපවාහිනියේ වැඩසටහනකට පැමිණි එස්. බී. දිසානායක මහතාගෙන් ඩිල්කා සමන්මලී මහත්මිය විසින්, චතුර සේනාරත්න සඳහන් කල ප්‍රකාශයන්  සත්‍යක් දැයි විමසා සිටියා.

එයට එස්. බී. දිසානායක මහතා දුන් පිළිතුර වුයේ ඔහු පවසන දේ සත්‍ය බවත්, කුඩා කල සිටම චතුර සේනාරත්න දේශපාලන කටයුතු වලට කඩිසරව  එකතු වූ චරිතයක් බවත්ය.

පහත වීඩියෝවෙන් චතුර සේනාරත්න පැවසු දේ දැක ගත හැකි අතර ඔබගේ යාහළුවන්ට දැක ගැනීම පිනිස මෙය SHARE කිරීමට අමතක නොකරන්න.