රටක් බිය වැද්දු පාතාලේ කොස්ගොඩ තාරක මාතරදී සල්ලං වුන හැටි මෙන්න.මෙම කොල්ලයට සම්බන්ද පොලිසියට අවශ්‍ය කර සිටි සැකකරුවන් කිහිපදෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසියට හැකි වූ අතර, එහිදී ප්‍රධාන තැනක් ගත් සැකකරු වන්නේ කොස්ගොඩ තාරකය.

මොහු අපරාධ රැසක් සිදුකොට පොලිසියට අවශ්‍ය කර තිබු සක කරුවකු වන අතර, සිදුවූ මංකොල්ලය මැඩ පැවැත්වීමට ගිය පොලිස් නිලධාරියෙක් පාතාල සාමාජිකයන්ගේ වෙඩි පහරින් මිය ගියා.


එම වෙඩි පහරින් මිය ගියේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවේ සුරංග ප්‍රදීප් වීරසිංහ නම් නිලධාරීයායි.