ඉන්ධන වලට කිසිදු මුදලක් වැය නොවන ලෙස පූජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමියන් නිපදවූ වාහනය (ජයාරූප)ඉන්ධන වලට කිසිදු මුදලක් වැය නොවන ලෙස පූජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමියන් වාහනයක් නිපදවා ඇත.

මෙය රථය සූර්යය ශක්තියෙන් ක්‍රියාකරන බවත් උපරීම වේගය පැයකට කිලෝමීටර් 30ක් බවත්  පූජ්‍ය මඩවල උපාලි හිමියන් පවසනවා.

නිතර එහාමෙහා ගමන් කරන අය  හට  මෙම රථ මනා පිටිවහලක් වන බවද උන්වහන්සේ පෙන්වා දෙති.


පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකුට මෙහි පහසුවෙන් ගමන් කළ හැකි උන් වහන්සේ පවසන්නේ.


පහතින් දැක්වෙන්නේ උන් වහන්සේ විසින් නිර්මාණය කල එම රථයයි.
ඔබගේ යාහළුවන්ට දැක ගැනීම පිනිස මෙය SHARE කිරීමට අමතක නොකරන්න.