අත දරුවෙක් වෙලා කුක්කු බොන්න ආසයි කියපු මර්වින් සිල්වා මෙදා පාර කිවුව කථාව. (වීඩියෝ)මර්වින් සිල්වා කියන්නේ එක එක කාලවලදී විවිඩ දේවල් කරමින් රටේ අවදානයක් දිනා ගන්නා කෙනෙක් කිවොත් එහි වැරද්දක් නැත.

මීට පෙර එක්තරා රුපවාහිනී වැඩසටහනකට සම්බන්ද වෙමින් ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා මහතා එක්තරා නිළියකගේ අත දරුවකු වීමට කැමති බව පවසා සිටියා.

මෙවර ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා මහතා සම්බන්ද වන්නේ දෙරණ නාලිකාව විසින් පවත්වනු ලබන ස්ටාර් සිටි වැඩසටහනට. මෙහිදී මර්වින් සිල්වා විසින් ගිය වර මෙන්ම අමුතුම කතා කීපයක්ම කියනු ලැබුවා.

එමෙන්ම එහිදී ආචාර්ය මර්වින් සිල්වා මහතා ඔහුගේ හඩින් ගීතයක්ද ගයන කරනු ලැබුවා.

එම අවස්ථාවේ විශේෂ අවස්ථා පහත වීඩියෝවේ දැක ගත හැකි අතර,

ඔබගේ යහළුවන්ට දැක ගැනීම පිණිස මෙය SHARE  කිරීමට අමතක නොකරන්න.